Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Szpital Sióstr Elżbietanek w Warszawie

Rok

projekt koncepcyjny, analiza możliwości rozwojowych szpitala - 2011

Opis

Projekt konkursowy - 2009

Projekt rozbudowy i modernizacji szpitala  Sióstr Elżbietanek zakładający stworzenie nowoczesnego atrium łączącego modernizowaną część istniejącą z nowym budynkiem zawierającym blok operacyjny, ambulatorium, POP i część diagnostyczną.


Inwestor: Grupa Allenort

Zakres funkcjonalny:

· Izba przyjęć ogólna,
· Izba przyjęć dzieci,
· Zakład diagnostyki z częścią diagnostyczno-zabiegową,
· Zakład endoskopii i gastroskopii,
· Oddział kardiologii Inwazyjnej; hemodynamika, elektrofizjologia,
· Oddział łóżkowy – kardiochirurgia dorosłych – 23 łóżka,
· Oddział łóżkowy – kardiochirurgia dzieci – 25 łóżek,
· Intensywna Opieka Kardiologiczna,
· POP,
· Oddział - 22 łóżek,
· Oddział - 26 łóżek,
· Administracja,
· Blok operacyjny – 4 sale,
· Oddział neurochirurgii – 22 łóżka,
· Chirurgia naczyniowa – 19 łóżek.

Zespół

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch.  Katarzyna Omieciuch