Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

 • O firmie
 • Metoda pracy
 • Zespół
 • Klienci i referencje
 • Nagrody, wyróżnienia i publikacje
O firmie

ARCHITEKTURA

ARCHIMED jest pracownią architektoniczną specjalizującą się w projektach budynków ochrony zdrowia i użyteczności publicznej. Prezes Zarządu i Główny Projektant dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing potwierdzającą najwyższe przygotowanie do projektowania obiektów ochrony zdrowia.

Przygotowując projekty kierujemy się nie tylko polskimi przepisami ale również interdyscyplinarną wiedzą z zakresu planowania i optymalizacji usług medycznych. Zespół ARCHIMED liczy 17 architektów w tym 4 z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń. Wieloletnia praktyka oraz stała współpraca z projektantami branżowymi mającymi bogate doświadczenie w projektowaniu instalacji dla budynków użyteczności publicznej i ochrony zdrowia pozwala nam wykonywać projekty w krótkich terminach i założonych budżetach.

Projektując pracujemy na wirtualnym modelu budynku tworzonym w technologii BIM przy użyciu oprogramowania Graphisoft ArchiCAD. Projekty od początku są rysowane za pomocą trójwymiarowych elementów, a nie kresek. Dzięki tej metodzie na każdym etapie pracy możemy uzyskać model 3D, niezależnie czy jest to inwentaryzacja obiektu, projekt budowlany, wykonawczy czy projekt wnętrz. W naszej pracowni powstają także projekty wnętrz medycznych dokładnie odwzorowujące całe wyposażenia i technologię.

MEDYCYNA

Zespół ARCHIMED w ostatnich latach intensywnej pracy wyspecjalizował się w projektach szpitali, przychodni, klinik radiologicznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, obiektów senioralnych i innych budynków ochrony zdrowia w których ważną rolę odgrywa technologia medyczna, programowanie i optymalizacja funkcji.

Działamy kompleksowo i gwarantujemy obsługę w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym - począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz, pomagając ocenić rentowność inwestycji, kończąc na szczegółowych projektach technologii medycznej ściśle skoordynowanych z projektami wnętrz. Takie podejście gwarantuje pełną kontrolę nad każdym etapem procesu inwestycyjnego.

Projektując obiekty ochrony zdrowia ARCHIMED kieruje się wiedzą, dobrą praktyką i uznanymi w świecie zasadami tworzenia dobrej i zrównoważonej przestrzeni terapeutycznej.  Optymalny budynek powstaje w procesie Lean Design (projektowanie oszczędnego budynku) we współpracy z Inwestorem oraz przyszłymi użytkownikami. Wszystkie fazy projektu - od analizy przedprojektowej, przez Masterplan I i II stopnia aż do koncepcji będącej podstawą wykonania wielobranżowego projektu budowlanego - stanowią kolejne przybliżenia wszechstronnie konsultowane z uczestnikami procesu oraz z rzeczoznawcami Sanepid oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

Autorska metoda działań

Archimed to nie tylko projektowanie szpitali i projekty medyczne. Mamy w portfolio zrealizowane projekty szkół, projekty mieszkaniowe, projekty domów typowych i nietypowych, projekt dużego luksusowego hotelu i wiele innych. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, w którego zakres wchodzą  projekty medyczne i ogólnobudowlane. Możemy zoptymalizować projekt szpitala czy projekt przychodni. Nadzorujemy istniejące projekty medyczne i wykonane przez inne pracownie projekt szpitala czy projekt przychodni. Doradzamy przy wyborze działki pod projekty medyczne i projekty innych budynków,

ETAP 1 - ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

W ramach tej fazy analizujemy z Inwestorem założenia funkcjonalne, sprawdzamy uwarunkowania lokalizacyjne i prawne - tworzymy mapę ryzyk i pokazujemy sposoby ich ograniczania. Proponujemy harmonogram działań, uzyskiwania decyzji, opinii i pozwoleń, określamy i weryfikujemy budżet. Kluczowym elementem jest odpowiedź na pytanie czy analizowaną inwestycje da się wykonać w zakładanym budżecie i terminie. Częścią tej fazy jest inwentaryzacja funkcjonalna, opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora oraz pomiarów w terenie, która polega na przygotowaniu uproszczonych rzutów obrazujących stan istniejący obiektu. Dokument ten doskonale obrazuje problemy funkcjonalne takie jak przemieszanie działów lub złe skomunikowanie ale także rozwiązania, które działają poprawnie i nie należy w nie ingerować.

 

ETAP 2 - MASTERPLAN

Konsultacje z Inwestorem a także wnioski i założenia etapu I oraz doświadczenie zespołu projektowego będą podstawą do stworzenia tzw. Masterplanu, czyli ustalenia programu projektowanego budynku. Masterplan jest prezentacją graficzną przestrzennego układu funkcjonalnego. Pokazuje rozlokowanie poszczególnych działów w budynku i ich wzajemne relacje na planie ogólnym. Opracowanie to, uzgodnione i potwierdzone z Inwestorem stanie się podstawą do stworzenia szczegółowych projektów architektonicznych a później projektów wielobranżowych.


Widok Masterplanu i Projektu Koncepcyjnego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - więcej o projekcie tutaj.ETAP 3 - PROJEKT KONCEPCYJNY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora Masterplanu powstaje dokładny projekt koncepcyjny zawierający elementy technologii medycznej. Już na tym etapie przeprowadzamy konsultacje z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i Ppoż. Projekt koncepcyjny zawiera komplet rozrysowanych rzutów kondygnacji z pokazaniem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni użytkowej. Dodatkowo prezentowana jest trójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektu. Na podstawie takiego opracowania Inwestor może pozyskiwać fundusze, tworzyć kosztorysy i planować realizację inwestycji. Jest to mapa drogowa pozwalająca prowadzić pracę etapami ale zgodnie z docelowym projektem co pozwala ograniczyć zmiany.
 

ETAP 4 - PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie niezbędnę opracowania technologicznie, uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach tej fazy Inwestor może liczyć na pełne wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oferujemy również pomoc w zakresie prowadzenia wszystkich procedur administracyjnych - np. w uzyskaniu warunków zabudowy.


ETAP 5 - PROJEKTY WYKONAWCZE

W ramach tej fazy powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy. Opracowanie to zawiera wszystkie niezbędne wykonawcze projekty instalacyjne, inżynieryjne, gazów medycznych oraz detale materiałowo-konstrukcyjne. W projektach szpitali oraz innych projektach medycznych zawarta jest szczegółowa technologia medyczna. Na podstawie projektu wykonawczego powstają dokładne opracowania kosztorysowe. Dodatkowo projekt wykonawczy zawiera aranżację wnętrz. Projekty pozwalają na dokładne kontrolowanie procesu budowy i budżetu zapewniając szybką realizację inwestycji.

Przekrój wykonawczy i widok atrium Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Więcej o projekcie tutaj.

Jak modernizujemy szpital

Zespół
 • dr inż. arch.

  Michał Grzymała-Kazłowski

  Prezes Zarządu
 • mgr inż. arch.

  Aleksandra Ruszkowska

  Wiceprezes Zarządu
 • mgr inż. arch.

  Piotr Gastman

  Członek Zarządu
 • mgr inż. arch.

  Nina Wróblewska

  Członkini Zarządu
 • mgr inż. arch.

  Weronika Radziwonka-Cudna

  Architekt i Koordynator Biura
 • mgr inż. arch.

  Marta Barford-Kosińska

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Alicja Dąbrowska

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Katarzyna Janaszek

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Maria Kalińska

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Paulina Kochanowicz

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Radosław Kobierski

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Ewa Kukołowicz

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Katarzyna Leczyk

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Aleksandra Mareczka-Piekarczyk

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Katarzyna Omieciuch

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Lidia Przybylińska

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Mateusz Szurgot

  Architekt
 • mgr inż. arch.

  Maciej Wyszogrodzki

  Architekt
 • mgr sztuki

  Magdalena Wojtycha

  Architekt Wnętrz

Klienci

Prezes Zarządu i Główny Projektant dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Management. 

Waldemar Dąbrowski

Współpracowaliśmy z: