Prezes Zarządu

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

Członek Zarządu

mgr inż. arch. Piotr Gastman

Manager Projektu / Architekt

mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Manager Projektu / Architekt

mgr inż. arch. Mateusz Szurgot

Kierownik Projektu / Architekt

mgr inż. arch. Lidia Przybylińska

Kierownik Projektu / Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Leczyk

Kierownik Projektu / Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Janaszek

Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Radziwonka

Asystent Architekta

inż. arch. Agata Regulska

Asystent Architekt

inż. arch. Magdalena Dębowska

Architekt Wnętrz

mgr sztuki Magdalena Wojtycha

Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Radziwonka