Prezes Zarządu

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

Członek Zarządu

mgr inż. arch. Piotr Gastman

Członkini Zarządu

mgr inż. arch. Nina Wróblewska

Architekt i Koordynator Biura

mgr inż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna

Architekt

mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska

Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Leczyk

Architekt

mgr inż. arch. Katarzyna Janaszek

Architekt

mgr inż. arch. Lidia Przybylińska

Architekt

mgr inż. arch. Mateusz Szurgot

Architekt

mgr inż. arch. Magdalena Dębowska

Architekt Wnętrz

mgr sztuki Magdalena Wojtycha

Architekt

mgr inż. arch. Roman Pavlov