Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o. o.

Rok

Projekt koncepcyjny - 2011
Wymiary

Powierzchnia Szpitala – 14 450 m²
Budynek modernizowany – 6 150 m²
Budynek nowo projektowany – 7 800 m²
Atrium – 500 m²
Przyszpitalny Zakład Opiekuńczo Leczniczy– 1 800 m² (100 łóżek)
Garaż z budynkiem technicznym – 6 000 m² (184 miejsca postojowe)
Opis

Modernizacja i rozbudowa Szpitala św. Aleksandra w Kielcach
Inwestor: Grupa Allenort, Lekarze Kardiolodzy

Plan funkcjonalny zawiera:

· ogólną izbę przyjęć,
· porodową izbę przyjęć,
· oddział diagnostyczny,
· blok operacyjny,
· OIOM,
· blok porodowy,
· oddziały łóżkowe – 180 łóżek,
· szatnie centralne,
· administracja,
· dział naukowy.
Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski