XXVII Forum Welconomy w Toruniu

dr inż. arch. Michał Grzymała Kazłowski wśród prelegentów. Prezes Archimed weźmie udział w sesji „Modelowy Ośrodek Radioterapii – czyli jak efektywnie zaprojektować, wybudować, wyposażyć i zarządzać szpitalem onkologicznym wykorzystując technologii BIM”, w godzinach 15:15-16:45.