Apteka i Zakład Żywienia Pozajelitowego przy Szpitalu
ROK

pozwolenie na budowę – 2012
realizacja 2012/2013

DANE

powierzchnia – 300 m²

OPIS

Inwestor: Szpital Specjalistyczny „Inflancka”, im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie

Plan funkcjonalny zawiera:

Zespół pomieszczeń zaprojektowanych zgodnie ze szczegółową, branżową technologią medyczną oraz wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr inż. arch. Hanna Daniłów