Biuro Zarządu Firmy Enel-Med w Warszawie
ROK

Zgłoszenie zamierzenia budowlanego – 2012
Realizacja – 2013

WYMIARY

Powierzchnia – 1 560 m²

OPIS

Enel-Med, Biuro Zarządu Firmy przy ul. Słonimskiego w Warszawie
Inwestor: Centrum medyczne Enel-Med S.A.

Plan funkcjonalny zawiera:

Biura Zarządu i administracji firmy Enel-Med wraz z niezbędną infrastrukturą.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski
mgr sztuki Magdalena Wojtycha