Centrum Enel-Med przy ul. Chorzowskiej w Katowicach
ROK

projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy – 2014
projekt wnętrz – 2014

DANE

powierzchnia użytkowa – 1 017 m²

OPIS

Przedmiotem opracowania jest aranżacja lokalu zlokalizowanego w dawnej sprężarkowni Huty Baildon w Katowicach na potrzeby nowo-projektowanej przychodni Enel-Med. Program funkcjonalny placówki obejmuje:
· poradnię specjalistyczną z zapleczem diagnostycznym (RTG, rezonans),
· przychodnię rehabilitacyjną,
· przychodnię pediatryczną przeznaczoną dla dzieci chorych i dzieci zdrowych z rozdziałem czasowym,
· część administracyjno – socjalną.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr sztuki Magdalena Wojtycha
inż. arch. Katarzyna Rutkowska
mgr inż. arch. Ewa Kukołowicz