Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
ROK

Projekt koncepcyjny – 2015

DANE

powierzchnia użytkowa – 1200 m²

OPIS

Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów czterech kondygnacji istniejącego budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na cele usług Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. W ramach modernizacji przewiduje się wymianę dźwigu windowego oraz okien. Dodatkowa pochylnia na parterze wraz z podnośnikiem dla wózków zapewni dostępność całego budynku dla niepełnosprawnych.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr. inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
mgr. inż. arch. Katarzyna Taracha