Ośrodek Rehabilitacji Stacjonarnej na Śląsku
ROK

projekt koncepcyjny – 2016

DANE

powierzchnia użytkowa – 7 300 m²

OPIS

Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku dla potrzeb ośrodka rehabilitacji stacjonarnej na śląsku. W pierwszym etapie przewiduje się przebudowę istniejącego ośmiokondygnacyjnego obiektu. Na parterze znajdzie się hol wejściowy z recepcją, gabinety rehabilitacyjne, administracja oraz cześć gastronomiczna. Na pierwszym piętrze część rehabilitacyjna z salą do kinezyterapii oraz salą do fizykoterapii z 6 boksami. Wyższe piętra zajmą dwuosobowe pokoje przystosowane dla potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Drugi etap przewiduje rozbudowę o parterową halę basenu i SPA oraz 5-cio kondygnacyjny budynek rozwijający funkcję rehabilitacyjną i pobytową. Na parterze zostanie zlokalizowana jadalnia, na piętrach sala fitness, sale pobytowe oraz pokoje pacjentów.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna