Szkoła Podstawowa w Julianowie
ROK

Projekt koncepcyjny: 2018
Inwestor: Gmina Piaseczno

DANE

powierzchnia całkowita: 8 500 m²

OPIS

Szkoła stanie się główną przestrzenią społeczno-reprezentacyjną nowo-projektowanego osiedla Julianów. Prosta bryła została przekryta wielo-płaszczyznowym asymetrycznym dachem co osadzi budynek w krajobrazie oraz pozwoli optymalnie wykorzystać światło słoneczne w różnych porach dnia i roku.

W osi N-S teren dzieli się na 6 stref funkcjonalno-przestrzennych; są to kolejno: zieleń buforowa z ogólnodostępnym parkiem, strefa sportu z boiskiem i halą, biblioteka publiczna, szkoła podstawowa, stołówka z kuchnią i zapleczem oraz przedszkole z własnym ogrodem. W osi W-E przebiega podział na strefę wejściową z podjazdem dla autokarów i parkingiem od zachodu, budynek z własnymi dziedzińcami w pasie centralnym, oraz ogród szkolny z infrastrukturą sportową i rekreacyjną po stronie wschodniej.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
arch. ing. Alberto Claudio Proserpio
mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska
mgr inż. arch. Radosław Kobierski
inż. arch. Antoni Madej