Szpital Powiatowy w Pruszkowie
ROK

Projekt koncepcyjny rozbudowy i modernizacji – 2009

WYMIARY

Powierzchnia Szpitala – 3 500 m²

OPIS

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala na Wrzesinie powstał na zlecenie Dyrekcji szpitala i Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Przedstawia możliwości rozwoju placówki i sposoby dostosowania do wymagań Ministra Zdrowia. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu Pruszkowskiego.

Plan funkcjonalny zawiera:

· Przychodnię specjalistyczną,
· Przychodnię ginekologiczną,
· Oddział diagnostyki; CT, RTG, MR, mammografia, USG,
· Zakład endoskopii,
· Oddział wewnętrzny  – 40 łóżek,
· Oddział położniczy  – 17 łóżek,
· Oddział ginekologiczny  – 11 łóżek,
· Oddział chirurgiczny  – 31 łóżek,
· Blok porodowy – 4 sale, 1 sala cięć,
· Blok operacyjny – 4 sale operacyjne,
· POP/OIT,
· Oddział okulistyczny – 25 łóżek,
· Oddział dziecięcy – 19 łóżek,
· Laboratoria,
· Centralną sterylizatornię,
· Administrację.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz