WSEiZ w Warszawie
ROK

pozwolenie na budowę – 2010
otwarcie – 2013

DANE

powierzchnia – 2 000 m²

OPIS

Modernizacja i nadbudowa budynku XIX w. drukarni na cele administracyjno – dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Inwestor: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Plan funkcjonalny zawiera:

· zespół pomieszczeń administracyjnych,
· dziekanaty wszystkich wydziałów,
· rektorat,
· sale projektowe i wykładowe,
· reprezentacyjne przestrzenie komunikacji, zaprojektowane na potrzeby uczelnianej galerii prac studenckich.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki