Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łodzi
ROK

koncepcja – 2012

DANE

powierzchnia użytkowa – 1 950 m²

OPIS

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· odziały łóżkowe – 57 łóżek,
· część rehabilitacyjną,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki