Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Święcicach
ROK

projekt koncepcyjny – 2014

DANE

powierzchnia – 5 280 m²

OPIS

Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącego budynku hotelu poprzez dobudowę Centrum rehabilitacyjno-konferencyjnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Istniejący hotel oraz wspomniane projektowane części stanowią oddzielne strefy funkcjonalne, umieszczone w osobnych bryłach połączonych ze sobą szklanymi łącznikami w poziomie parteru.
Parter Centrum rehabilitacyjnego obejmuje pomieszczenia służące rehabilitacji oraz  specjalistyczne gabinety lekarskie. W poziomie piętra zaprojektowano jednoprzestrzenną salę z możliwością podziału na 6 mniejszych sal o powierzchniach ok. 70 m2 każda. Budynek wyposażony będzie również w pomieszczenia dla personelu oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Układ funkcjonalny ZOL obejmuje natomiast centralną strefę wejściową (hall, izba przyjęć, poczekalnia) z wyjściem na ogór rekreacyjny oraz dwa skrzydła. Pierwsze z nich zajmuje rehabilitacja oraz jadalnia, drugie natomiast stanowi zaplecze techniczno-socjalne. Pierwsze i drugie piętro tworzą powtarzalny układ i mieszczą po 62 pokoje dla pacjentów.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Ewa Kukołowicz
mgr inż. arch Maciej Wyszogrodzki