Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Sekretariat:
+48 22 617 53 73

Dla Klientów:
+48 798 012 864
Nina Wróblewska

Aleksandra Mareczka-Piekarczyk

Magdalena Mitas
+48 697 351 006

+48 661 264 936

+48 798 017 307
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Projekt Master Planu dla Kampusu Lindley'a Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Rok

luty 2018

Opis


Propozycja modernizacji Kampusu zakłada, że zmodernizowany i rozbudowany kompleks, posiadający doskonałą kadrę i wyposażenie będzie pełnił rolę centrum medycznego o znaczeniu ogólnopolskim i zapewniał usługi medyczne dla mieszkańców Warszawy.

Duża działka jaką dysponuje szpital pozwala zlokalizować na jego terenie dodatkowe budynki pozwalające w naszej ocenie zoptymalizować funkcjonowanie Kampusu. Warunkiem stworzenia nowoczesnego szpitala jest realizacja krytego połączenia pomiędzy pawilonami, modernizacja infrastruktury technicznej całego założenia oraz stworzenie nowoczesnego centrum zabiegowo diagnostycznego.

 

Najważniejszym założenia modernizacyjnym dla Kampusu Lindley’a jest połączenie pawilonów Szpitala Dzieciątka Jezus czyli budowa podziemnego łącznika.
Budowa łącznika będzie służyła nie tylko optymalizacji funkcjonalnej szpitala, zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych czy optymalizacji pracy personelu ale także uporządkowaniu infrastruktury instalacji zewnętrznych.  

Zespół

Projektanci:
dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
Opracowanie:
tech. arch. Izabela Kalita-Brodziak
mgr inż. arch. Antoni Madej