Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Rok

projekt koncepcyjny - 2014

Dane

powierzchnia użytkowa - 4 260 m²

Opis

Celem opracowania jest przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dostosowania obiektów Szpitala Powiatowego w Rawiczu do obowiązujących przepisów prawa oraz wskazanie kierunków możliwości rozbudowy obiektu. Optymalizacja pracy szpitala opiera się na modernizacji istniejących oddziałów szpitalnych oraz izby przyjęć, a także usprawnieniu komunikacji. Projekt zakłada również budowę nowego budynku z blokiem operacyjnym, OIT-em i Izbą Przyjęć oraz pawilonu mieszczącego diagnostykę.

Zespół

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Ewa Kukołowicz
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki