Centrum Medyczne ENEL-MED Targówek
ROK

Projekt budowlany i wykonawczy: 2018

DANE

Powierzchnia calkowita lokalu: 1021,1m2

OPIS

Wielobranżowy projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku zespołu gastronomiczno-usługowego HOMEPARK TARGÓWEK na potrzeby przychodni specjalistyczno-diagnostycznej z poradnią pediatryczną ENEL-MED.

Inwestycja zlokalizowana est w Warszawskiej dzielnicy Targówek.

Przychodnię ENEL-MED zaprojektowano jako dwie odrębne połączone ze sobą części: poradnię specjalistyczną przeznaczoną dla osób dorosłych z poradnią stomatologiczną i częścią diagnostyczną oraz poradnię pediatryczną.

Przebudowa lokalu nie wpływa na ogólny układ elewacji. W części pediatrycznej zostały powiększone otwory okienne na potrzeby odpowiedniego doświetlenia. Doprojektowane zostały także dwa otwory okienne dla części  administracyjnej i gabinetu ginekologicznego.

Zastosowane rozwiązania architektoniczne zapewniają dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Maria Kalińska
tech. arch. Izabela Kalita-Brodziak
inż. arch. Antoni Madej