Przychodnia Specjalistyczno-Pediatryczna w Kaliszu
ROK

projekt budowlany i wykonawczy 2018

DANE

Powierzchnia całkowita : 365,70 m2

OPIS

Zaprojektowany budynek pełni funkcję przychodni. Został zaprojektowany jako wolnostojący, jednokondygnacyjny obiekt. W budynku zaprojektowane są dwie poradnie z odrębnymi wejściami zewnętrznymi: poradnia pediatryczna i oraz poradnia specjalistyczna. Obiekt wyposażony w zaplecze dla personelu a także w pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji w budynku tworzy czytelny układ, a prosty schemat komunikacji zapewnia komfort użytkowania obiektu i bezpieczeństwo ewakuacyjne.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr inż. arch. Maria Kalińska
wnętrza: mgr sztuki Magdalena Wojtycha