Centrum Nowych Technologii Medycznych KONEKT w Puławach
ROK

2010

DANE

Powierzchnia I etapu: 1 665 m²

Powierzchnia II etapu: 2646 m²

OPIS

Przedmiotem Inwestycji jest Projekt Centrum Nowych Technologii Medycznych KONEKT w Puławach  w Puławach. Inwestycja zlokalizowana jest na Osiedlu Piaski Włostowickie, na skrzyżowaniu ulic Ceglanej i Sosnowej w Puławach, numer działki 5732/50. W skład inwestycji wchodzą: Etap I i II budynku Centrum, obiekt podpiwniczony, trzykondygnacyjny o zwartej, jednorodnej bryle architektonicznej. Parking naziemny, przewidziany na 16 miejsc postojowych, Elementy Zagospodarowania Terenu, mała architektura, rampy i schody i dojścia piesze zewnętrzne oraz zieleń

ZESPÓŁ

Główny Projektant

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Dariusz Kuljon

Współpraca:

mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz

inż. arch. Sylwia Pskit