Projekt Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzież w Lubinie
ROK

2022

STRONA WWW

www.dczpdm.lubin.pl

DANE

Powierzchnia: 9 893 m²

OPIS

Projekt Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie powstał w oparciu o doświadczenie terapeutów i konsultantów z zakresu psychiatrii dziecięcej. Zaprojektowany w myśl zasady „healing environment” czyli przestrzeni wspomagającej terapię, przyjaznej dla pacjentów i personelu. Ośrodek zaplanowany jest dla 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe. W skład szpitala wejdą takie funkcje jak: Izba Przyjęć, Przychodnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju wraz z Poradnią Autystyczną, Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Pobytu Dziennego z podziałem na trzy grupy wiekowe, Oddziały Pobytu Stałego dla dzieci młodszych i starszych, Szkoła wraz z częścią sportową i Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

Projekt powstał w oparciu o technologię BIM.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Mateusz Szurgot
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr inż. arch. Katarzyna Leczyk
mgr inż. arch. Magdalena Dębowska

Projekt wnętrz: mgr sztuki Magda Wojtycha