Szpital modułowy COVID-19
ROK

2020

DANE

Systemy modułowe pozwalają na stworzenie wydzielonych punktów przyjęć / diagnostyki / oddziałów w rozmiarze i układzie dopasownym do lokalnych uwarunkowań każdego szpitala.

OPIS

Szpitale modułowe i systemy adaptacji przestrzeni na tymczasowe szpitale dla potrzeb leczenia pacjentów COVID-19.
W naszym biurze powstał specjalny zespół opracowujący rozwiązania dla szpitali dedykowanych walce z pandemią koronawirusa. Mamy gotowe rozwiązania dla modułowych izb przyjęć oraz oddziałów zakaźnych które mogą zostać ustawione przed każdym szpitalem w formie samodzielnych bloków, możliwych do późniejszej adaptacji po ustaniu pandemii.
Współpracujemy również przy projektowaniu tymczasowych szpitali kontenerowych oraz gotowych rozwiązań dla mobilnych hal wystawowych oraz hal expo.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna
mgr inż. arch. Magdalena Wojtycha
mgr inż. arch. Radosław Kobierski