Paley European Institute
ROK

projekt koncepcyjny – marzec 2019
projekt budowlany – czerwiec 2019
projekt wykonawczy – sierpień 2019
otwarcie – 2020

STRONA WWW

http://paleyeurope.com

DANE

powierzchnia użytkowa  – 335 m²

OPIS

Przychodnia medycyny, ortopedii i rehabilitacji z ośrodkiem prowadzącym działalność naukową.

Główna sala szkoleń rehabilitacyjnych posiada lustro weneckie umożliwiające rodzicom obserwację prowadzonych ćwiczeń. Dwa indywidualne boksy przylegają bezpośrednio do sali rehabilitacji i są wyposażone w indywidualny węzeł sanitarny. Kolejne cztery sale ćwiczeń praktycznych wraz z węzłami sanitarnymi zostały zlokalizowane poza strefą wejściową, w głębi poradni.

Program uzupełnia pracownia RTG oraz pomieszczenia personelu.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski, prof. WSEiZ
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Weronika Radziwonka
mgr inż. arch. Katarzyna Leczyk
mgr sztuki Magdalena Wojtycha
arch. Izabela Kalita-Brodziak