Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Warszawy
ROK

pozwolenie na budowę – 2010
pozwolenie na użytkowanie – 2012

STRONA WWW

http://whc.ifps.org.pl/o-nas/o-instytucie/jednostki-organizacyjne/swiatowe-centrum-sluchu-2/

DANE

powierzchnia – 14 800 m²
kubatura – 33 430 m³

OPIS

Wygrana w konkursie pozwoliła nam na wykonanie projektu rozbudowy jednego z najnowocześniejszych ośrodków medycznych w Polsce. Projekt zakłada rozbudowę poprzez dobudowanie 3 skrzydeł szpitala w kształcie litery C połączonych przeszklonym atrium.

Plan funkcjonalny zawiera:

· ambulatorium wraz z zapleczem administracyjnym,
· laboratoria z pracownią kości skroniowej, laboratorium genetycznym i laboratorium biochemicznym,
· blok operacyjny – 4 sale operacyjne,
· 3 oddziały łóżkowe – 85 łóżek,
· zakład implantologii z pracowniami rehabilitacji słuchu i mowy,
· zaplecze konferencyjne – 3 sale konferencyjne, pokoje naukowe oraz hotelowe,
· administracja Instytutu.

Tak projekt opisuje Gazeta Wyborcza:

„Światowe Centrum Słuchu otwarte w maju 2012 roku to placówka unikatowa – pierwsza tego typu w skali międzynarodowej. Jej powstanie jest bardzo ważne dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikatową aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym centrum edukacyjnym prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata nie tylko z obszaru medycyny, ale też inżynierii klinicznej czy logopedii.

W pierwszym roku działalności w Światowym Centrum Słuchu wykonano ponad 18 tys. procedur medycznych i udzielono ponad 200 tys. świadczeń medycznych. Dziennie przeprowadza się około 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.”

 

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz
mgr inż. arch. Joanna Kozielska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki