Instytut Rehabilitacyjny w Falentach
ROK

projekt koncepcyjny – czerwiec 2015
projekt budowlany – wrzesień 2015
rozpoczęcie budowy – październik 2015
realizacja 2016-2017
otwarcie – styczeń 2018

DANE

powierzchnia zabudowy – 2 500 m²
powierzchnia użytkowa – 5 350 m²

OPIS

Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego na Instytut Rehabilitacyjny w Falentach. Działalność naukowa oparta na pracy z pacjentem obejmować będzie zagadnienia związane z geriatrią oraz pomocą rehabilitacyjną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Prace wdrożeniowe z zakresu innowacyjnych mebli dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą częścią projektu wnętrz. Projekt przewiduje podział budynku na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z oddziałem rehabilitacyjnym, oraz część edukacyjną przeznaczoną dla kadry naukowej z możliwością organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń oraz warsztatów.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk