Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu
ROK

projekt koncepcyjny – 2015

DANE

powierzchnia użytkowa: 4 750 m²

OPIS

Projekt budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Budynek o profilu psychiatrycznym. Oddział całodobowej terapii psychiatrycznej, oddział psychiatryczny dzienny oraz oddział dla pacjentów o podwójnej diagnozie.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki