Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
ROK

Maj 2018

OPIS

Projekt dotyczy rozbudowy skrzydeł oraz 1 pawilonu Instytutu Matki i Dziecka.
Instytut zlokalizowany jest przy ul. Kasprzaka 17a w Warszawie, dzielnicy Warszawa- Wola.
Projekt rozbudowy Instytutu zakłada możliowość stworzenia nowej nowoczesnej przestrzeni medycznej bez której funkcjonowanie nowoczesnego szpitala jest praktycznie niemożliwe.
Projekt zakłada 2 warianty:
– przedłużenie skrzydeł gmachu istniejącego
– budowę nowego budynku połączonego wąskimi łącznikami z głównym budynkiem.
Głównym założeniem projektu jest zapewnienie pacjentom i personelowi zgodnych z prawem i wygodnych przestrzeni terapeutycznych.

Inwestor: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna