Instytut Kardiologii w Aninie
ROK

realizacja – 2018
projekt budowlany – 2017
koncepcja – 2017

DANE

powierzchnia użytkowa – 780 m²

OPIS

Rozbudowa budynku opieki zdrowotnej o dział administracyjny oraz zagospodarowanie terenu.
Inwestycja zlokalizowana przy u. Alpejskiej w Aninie.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski
mgr. inż. arch. Piotr Gastamn
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska