Projekt SOR-u dla CZSK w Poznaniu
ROK

Projekt koncepcyjny 2017

DANE

Powierzchnia użytkowa – ok 17 000 m2

OPIS

Docelową wizją szpitala jest powstanie Nowego Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie mają być przeniesione trzy szpitale poznańskiego Uniwersytetu Medycznego (Szpital im. Heliodora Święcickiego, Szpital Przemienienia Pańskiego i Szpital z ul. Grunwaldzkiej).

Dzięki takiemu założeniu powstanie zintegrowany szpital, co zacznie poprawi funkcjonowanie oraz zoptymalizuje koszty eksploatacyjne.

Projekt zaklada połączenie nowo-projektowanego budynku z istniejącym Kampusem Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Przybyszewskiego 49.
Połączenie zostało zaplanowane na poziomie kondygnacji -1, aby nie tamować ruchu zewnętrznego na Kampusie Szpitala.

Nowy budynek ma przejąć wszystkie nagłe przyjęcia do Szpitala Uniwersyteckiego.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest stworzenie budynku działającego na zasadach “gorą- cej platformy”, czyli szybkie, bezkolizyjne połączeni pomiędzy SOR-em, blokiem operacyjnym, dzia- łem diagnostyki obrazowej, oddziałem intensywnej terapii i lądowiskiem dla helikopterów. Połączenie to ma na celu szybką diagnostykę i leczenie ciężkich przypadków nagłych. Najważniejsze połączenia funkcjonalne w ramach “gorącej platformy” zostały zapewnione poprzez dedykowany dla potrzeb gorącej platformy zespół 4 dźwigów łóżkowych, które służą wyłącznie do transportu chorych pomiędzy kluczowymi kondygnacjami.

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcja została zaprojektowana w oparciu o sposób segregacji pacjentów “TRIAGE”. Jest to procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania.

Pacjent trafiający do szpitala jest wstępnie badany i kwalifikowany przez personel do jednej z 5 grup kolorystycznych (stan zagrożenia życia) i od tego zależy długość oczekiwania na przyjęcie.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowskimgr
inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
tech. arch. Izabela Kalita-Brodziak
inż. arch. Alberto Claudio Proserpio