Modlin Medical City
ROK

projekt koncepcyjny – 2016

DANE

hotel – 9 200 m²
centrum kulturalne – 4 800 m²
szpital – 3 500 m²
zakład opiekuńczo-leczniczy – 3 500 m²
apartamenty assisted-living – 7 600 m²
domy jednorodzinne – 2 000 m²

OPIS

Projekt międzypokoleniowej dzielnicy w Twierdzy Modlin jest rozwinięciem koncepcji All Generation Investment – krytyczną reinterpretacją idei miasteczek senioralnych oraz zorientowanego socjalnie planowania przestrzennego. Różne formy zamieszkiwania od domów i mieszkań po specjalistyczny zakład opiekuńczo-leczniczy są punktowym uzupełnieniem całego programu przygotowywanego dla Twierdzy Modlin przez odrębne zespoły projektantów. Budynki zostały usytuowane wzdłuż północno-wschodniego skraju cytadeli. Mieszkania asystowane w formule Assisted Living, niewielki szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, domy jednorodzinne dla seniorów oraz hotel otoczone są zielenią i połączone ciągiem spacerowym. Centrum założenia stanowi czworoboczna działobitnia zwyczajowo nazywana Redutą Napoleona, przekształcona na centrum wystawienniczo-eventowe, nakryta ekspresyjnym szklanym dachem umożliwiającym ekspozycję zabytkowego obiektu oraz całoroczne użytkowanie. Hotel dla 150 gości oraz szpital na 60 łóżek to specjalistyczne uzupełnienie programu mieszkaniowego uwzględniającego potrzeby niewielkiej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
mgr inż. arch. Joanna Papierz
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki