Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wołominie
ROK

masterplan i koncepcja SOR – 2016

OPIS

Projekt modernizacji i rozbudowy zakłada stworzenie strefy wjazdowej złożonej z dwóch nowych pawilonów ustawionych równolegle do głównego budynku szpitala. Proste trzykondygnacyjne bryły tworzą dwa wewnętrzne dziedzińce – pierwszy – przeszklony został zaprojektowany jako obszerna poczekalnia przy strefie SOR. Drugi dziedziniec stanowi zielony bufor pomiędzy szpitalem a zespołem specjalistycznych poradni dla pacjentów z zewnątrz.

Połączony z istniejącym szpitalem pawilon mieści wszystkie pomieszczenia niezbędne dla konsultacji, obserwacji i resuscytacji pacjentów – SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Blok Operacyjny posiadający cztery sale operacyjne w tym jedną dyżurną do nagłych przypadków oraz OIOM. Uzupełnieniem programu medycznego jest m.in. Centralna Sterylizatornia zlokalizowana na ostatniej kondygnacji.

Pawilon projektowany przy ul. Gdyńskiej mieści niezależny zespół poradni specjalistycznych w tym poradnię dla dzieci oraz przestrzeń usług komercyjnych takich jak apteka ogólna, placówka banku, sklepy etc. Przy wejściu zlokalizowany został punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Neonatologiczna. Na piętrze został zaprojektowany Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej z salą kinezyterapii i boksami do fizykoterapii. Ostatnią kondygnację zajmuje administracja i dyrekcja szpitala.

Masterplan objął również reorganizację i optymalizację przestrzenną istniejącego budynku szpitala.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
mgr inż. arch. Katarzyna Czupryńska
mgr inż. arch. Joanna Papierz
mgr sztuki Magdalena Wojtycha