Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
ROK

masterplan, projekt koncepcyjny – 2015
projekt budowlany – 2016

DANE

powierzchnia użytkowa – 2 400 m²

OPIS

Uzupełnienie kompleksu pawilonów Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o nowoczesny, centralnie zlokalizowany budynek mieszczący SOR, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny oraz oddział chirurgii.

Do nowoprojektowanego, dwukondygnacyjnego budynku będą prowadzić dwa wejścia – pierwsze – będzie głównym wejściem do szpitala dla pacjentów i odwiedzających. Stąd dzięki projektowanym łącznikom ruch będzie rozdzielany do istniejących pawilonów. Drugie wejście przeznaczone dla karetek i dodatkowo połączone z lądowiskiem dla śmigłowców będzie prowadzić bezpośrednio na SOR.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Mitas
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki