Nowy budynek Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
ROK

projekt koncepcyjny – 2016

DANE

powierzchnia użytkowa – 2 300 m²

OPIS

Modernizacja i rozbudowa o nowe skrzydło budynku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. Projekt zakłada dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów prawa w tym dobudowę nowej klatki schodowej, stworzenie nowych miejsc parkingowych i uporządkowanie otaczającej zieleni. Nowe skrzydło pozwoli na lokalizację wymaganych pomieszczeń poradni, oddziału, pomieszczeń pomocniczych oraz administracji. Integralnym elementem zagospodarowania terenu będzie sensoryczny plac zabaw przeznaczony dla pacjentów.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
inż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna
Maciej Szymanik