Szpitalny Zespół Senioralny na Ursynowie w Warszawie
ROK

projekt koncepcyjny – 2016

DANE

Mieszkania Asekurowane – 220 łóżek
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 150 łóżek
Szpital – Centrum Medyczne – 40 łóżek
Klinika rehabilitacji – 160 łóżek

OPIS

Nowoczesny Szpitalny Zespół Senioralny składa się z czterech budynków – mieszkań asekurowanych w formule assisted living, zakładu opiekuńczo-leczniczego, szpitala oraz kliniki rehabilitacyjnej. Każdy budynek posiada odmienną funkcję i to ona determinuje jego odrębny wyraz architektoniczny. Kompozycja kompleksu powstała w duchu Nowej Urbanistyki twórczo zaaplikowanym do istniejącej tkanki miejskiej Ursynowa. Budynki tworzą pierzeje a dominanta usytuowana przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych wyznacza strefę wejścia do wnętrza kwartału. Dwa zielone dziedzińce razem z planowanym w sąsiedztwie parkiem miejskim składają się na wysokiej jakości otoczenie, właściwe dla usług ochrony zdrowia.

Lokale w parterach budynków są otwarte na ul. Indiry Gandhi oraz na wewnętrzną ścieżkę spacerową biegnącą przez środek projektowanej zabudowy – stanowi to zaproszenie użytkowników z zewnątrz i z wewnątrz zespołu szpitalnego do wspólnego korzystania z restauracji, sklepów oraz innych usług. Udostępnienie przestrzeni na codzienną aktywność – tj. uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym – na równi z mieszkańcami okolicy przeciwdziała wykluczeniu seniorów i korzystnie wpływa na ich samoocenę dając impuls powrotu do zdrowia.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
arch. ing. Alberto Proserpio
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki