Instytut Rehabilitacji Kardiologicznej pod Warszawą
ROK

kwiecień 2016

OPIS

Podstawową działalnością Instytutu będzie działalność naukowa oparta na pracy z pacjentem. Działalność badawcza obejmować będzie zagadnienia związane z rehabilitacją.
Przewiduje się organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń.
Integralną częścią Instytutu jest część pobytowa z oddziałem rehabilitacji.

Budynek główny posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji w budynku tworzy czytelny układ, a prosty schemat komunikacji zapewnia komfort użytkowania obiektu i bezpieczeństwo ewakuacji. Każdy pokój łóżkowy wyposażony jest w łazienkę ( wszystko zaprojektowane tak by umożliwić manewrowanie wózkiem inwalidzkim). Pokoje rozłożone są w obu skrzydłach budynku, w strefie centralnej znajduje się punkt pielęgniarski. Dodatkowo w centralnej części budynku zaprojektowano 2 windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych i transportu pacjenta na łóżku.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska