Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Konstancinie
ROK

koncepcja – 2016

DANE

powierzchnia użytkowa – 7 000 m²

OPIS

Projekt rozbudowy i modernizacji istniejącego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Konstancinie.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki