Projekt miejskiej galerii sztuki w Piasecznie
ROK

Projekt koncepcyjny 2017
Inwestor: Gmina Piaseczno

DANE

Powierzchnia użytkowa: 400 m2

OPIS

Celem projektu było przekształcenie budynku dawnej strażnicy w miejską galerię sztuki. Projekt zakłada zachowanie historycznej kubatury wyeksponowanej w pierzei ulicy Puławskiej utrzymując w możliwie największym stopniu oryginalną substancję budowlaną. Projektuje się całkowite otwarcie przestrzeni wewnętrznej zabytkowego budynku dla potrzeb ekspozycji. Dodatkową przestrzeń recepcyjną, wystawienniczą a także dodatkowe funkcje takie jak księgarnia, punkt informacyjny, kawiarnia, miejsce spotkań mieszkańców i pomieszczenia pomocnicze lokalizuje się w nowej bryle projektowanej na miejscu przeznaczonej do rozbiórki dobudowy z lat 50-tych.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski
inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
inż. arch. Alberto Claudio Proserpio