Przychodnia Enel-Med w Galerii Północnej w Warszawie
ROK

projekt wykonawczy – 2016

DANE

powierzchnia użytkowa – 1 050 m²

OPIS

Przychodnia specjalistyczna dla dorosłych oraz poradnia pediatryczna zostały zlokalizowane w budynku centrum handlowego Galeria Północna w dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy. Do dyspozycji pacjentów zaprojektowano kilka odrębnych działów medycznych uzupełnionych wspólną częścią wejściowo-recepcyjną oraz zapleczem administracyjnym i szatniowo-socjalnym. W ramach poradni specjalistycznej przewidziano gabinety z następującymi specjalnościami: chirurgiczno-ortopedyczną z gabinetem zabiegowym, okulistyczną, laryngologiczną, ginekologiczną (wraz z kabiną higieniczno-sanitarną), 5 gabinetów konsultacjnych a także kompleks punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych z wydzielonym dla komfortu pacjenta boksem EKG.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Ewa Kukołowicz
mgr inż. arch. Dominika Sawalich-Bednarz
mgr sztuki Magdalena Wojtycha
inż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna