Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Białaczowie
ROK

projekt koncepcyjny – 2015

DANE

liczba łóżek – 100

OPIS

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na terenie historycznego założenia neoklasycznego pałacu w Białaczowie. Projekt zakłada modernizację pałacu dla potrzeb restauracji i hotelu oraz wybudowanie nowego budynku dla zakładu opiekuńczo-leczniczego z oddziałem demencyjnym.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Katarzyna Czupryńska
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki