ZOL i Osiedle Assisted Living w Masłowie
ROK

projekt koncepcyjny – kwiecień 2015

DANE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 1 460 m²
Domy Assisted Living – 4 290  m²

OPIS

Koncepcja osiedla senioralnego w Masłowie niedaleko Kielc. Zespół składa się z zakładu opiekuńczo-leczniczego i 30 domów w Assisted Living w różnych standardach apartamentów.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Ewa Kukołowicz