Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w okolicach Warszawy
ROK

projekt koncepcyjny – 2014

DANE

powierzchnia użytkowa – 4 460 m²

OPIS

Projekt koncepcyjny medyczno-rehabilitacyjnego domu opieki dla osób dorosłych, polegający na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku. Rozbudowa budynku dawnej szkoły i zintegrowanie jego charakteru z nowoprojektowaną częścią, mieszcząca pokoje łóżkowe pacjentów. Wyraźne bryłowe rozgraniczenie pomiędzy obiema częściami stanowi dwukondygnacyjny przeszklony łącznik z wertykalnym, rytmicznym układem drewnianych słupów, mieszczący przestrzeń rekreacji dziennej, rejestrację i poczekalnię. Atrakcyjnie położona działka sąsiadująca z lasem i rozległym sielskim, polnym krajobrazem skłoniła do użycia dużych przeszkleń, tak aby „otwierać” pokoje i części wspólne na okoliczną przyrodę. Drewniana okładzina elewacyjna ociepla wizerunek budynku, tworzy urozmaicone, pozbawione monotoni podziały i oswaja go z zadrzewionym otoczeniem.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
mgr inż. arch. Marta Ogryzko