Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wildze
ROK

koncepcja – 2012

DANE

powierzchnia użytkowa – 3 500 m²

OPIS

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· oddziały łóżkowe – 150 łóżek,
· część rehabilitacyjną; sale kinezyterapii i fizykoterapii,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację,
· kuchnię.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski