Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Majdanie
ROK

pozwolenie na budowę – 2013
otwarcie – 2014

STRONA WWW

https://www.medisystem.pl/pl/osrodki/nasze-osrodki/osrodki/medi-system-marianna

DANE

powierzchnia użytkowa – 3 600 m²

OPIS

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· oddziały łóżkowe – 150 łóżek,
· część rehabilitacyjną; sale kinezyterapii i fizykoterapii,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację.

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Mitas
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka-Piekarczyk
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki