Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Instytut Rehabilitacji Kardiologicznej pod Warszawą

Rok

kwiecień 2016

Opis

Podstawową działalnością Instytutu będzie działalność naukowa oparta na pracy z pacjentem. Działalność badawcza obejmować będzie zagadnienia związane z rehabilitacją.
Przewiduje się organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń. 
Integralną częścią Instytutu jest część pobytowa z oddziałem rehabilitacji.

Budynek główny posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji w budynku tworzy czytelny układ, a prosty schemat komunikacji zapewnia komfort użytkowania obiektu i bezpieczeństwo ewakuacji. Każdy pokój łóżkowy wyposażony jest w łazienkę ( wszystko zaprojektowane tak by umożliwić manewrowanie wózkiem inwalidzkim). Pokoje rozłożone są w obu skrzydłach budynku, w strefie centralnej znajduje się punkt pielęgniarski. Dodatkowo w centralnej części budynku zaprojektowano 2 windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych i transportu pacjenta na łóżku.

Zespół

dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski 
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska