Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Nazwa

Szpitalny Zespół Senioralny na Ursynowie w Warszawie

Rok

projekt koncepcyjny - 2016

Dane

Mieszkania Asekurowane - 220 łóżek
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - 150 łóżek
Szpital - Centrum Medyczne - 40 łóżek
Klinika rehabilitacji - 160 łóżek

Opis

Nowoczesny Szpitalny Zespół Senioralny składa się z czterech budynków - mieszkań asekurowanych w formule assisted living, zakładu opiekuńczo-leczniczego, szpitala oraz kliniki rehabilitacyjnej. Każdy budynek posiada odmienną funkcję i to ona determinuje jego odrębny wyraz architektoniczny. Kompozycja kompleksu powstała w duchu Nowej Urbanistyki twórczo zaaplikowanym do istniejącej tkanki miejskiej Ursynowa. Budynki tworzą pierzeje a dominanta usytuowana przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych wyznacza strefę wejścia do wnętrza kwartału. Dwa zielone dziedzińce razem z planowanym w sąsiedztwie parkiem miejskim składają się na wysokiej jakości otoczenie, właściwe dla usług ochrony zdrowia.

Lokale w parterach budynków są otwarte na ul. Indiry Gandhi oraz na wewnętrzną ścieżkę spacerową biegnącą przez środek projektowanej zabudowy - stanowi to zaproszenie użytkowników z zewnątrz i z wewnątrz zespołu szpitalnego do wspólnego korzystania z restauracji, sklepów oraz innych usług. Udostępnienie przestrzeni na codzienną aktywność - tj. uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym - na równi z mieszkańcami okolicy przeciwdziała wykluczeniu seniorów i korzystnie wpływa na ich samoocenę dając impuls powrotu do zdrowia.

Zespół

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
arch. ing. Alberto Proserpio
mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki