Kontakt

Archimed Sp. z. o. o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa
Aleksandra Ruszkowska
Wiceprezes
+48 604 134 727
Napisz do nasar@archimed.com.pl

Znajdź nas

Projekty domów seniora

Każdy inwestor prywatny, państwowy, czy samorządowy, planujący budowę domu opieki dla osób starszych lub placówki ZOL, musi posiadać odpowiedni projekt. Taki obiekt architektury senioralnej powinien być nowoczesny i dostosowany do specjalnych potrzeb podopiecznych. Obiekty architektoniczne świadczące całodobowe usługi opiekuńcze, społeczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz sanatoria, w których przebywają podopieczni, nie mogący samodzielnie funkcjonować, są zobowiązane spełnić wysokie wymagania dotyczące standardu.

Projekty placówek ZOL

Domy spokojnej starości i placówki ZOL mogą być przeznaczone dla maksymalnie stu wychowanków, jeśli są wielokondygnacyjne, powinny być wyposażone w windę, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie architektury senioralnej muszą znajdować się także innego typu udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest zapewnienie nie tylko miejsc noclegowych, ale także pomieszczeń pobytu dziennego, jadalni, gabinetu medycznego, w którym udzielana będzie pomoc doraźna, kuchni, pomieszczenia do prania i suszenia, pokoju gościnnego, miejsca kultu religijnego oraz pomieszczeń sanitarnych.


Znajdujące się wewnątrz obiektu pomieszczenia mieszkalne powinny mieć dostęp do światła dziennego, a stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić 1:8. Każdy z pokoi musi mieć wentylację, która zapewni wymianę powietrza. Pomieszczenia przeznaczone dla jednej osoby powinny mieć powierzchnię co najmniej 9m2. W wieloosobowych musi przypadać minimum 6m2 na osobę. W przypadku osób leżących, w pomieszczeniu może mieszkać maksimum czterech mieszkańców. Jeśli lokatorzy samodzielnie chodzą, pokój może być przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Projekty domów seniora muszą brać pod uwagę wszystkie te czynniki. Tego typu obiekt musi być sklasyfikowany pod względem zagrożenia dla lub do kategorii ZL II, co znaczy, że będzie on przeznaczony dla osób, których możliwości poruszania są ograniczone. Projekty Zol i domów seniora powinny uwzględniać, że budynek zapewniać możliwie komfortowe funkcjonowanie osobom, które są w złym stanie zdrowotnym, a ich sprawność fizyczna lub intelektualna jest niska.


Nasze projekty architektury senioralnej i placówek ZOL są tworzone w taki sposób, by zapewnić pensjonariuszom maksimum komfortu oraz samodzielności. Oto przykłady: